Saamaynta uu Covid-19 ku yeeshay waxbarashada iyo barbaarinta carruurta

Dr Shamsudiin Abiikar ayaa faahfaahin ka bixinaya, kana jawaabaya su’aalo la xidhiidha Covid-19 iyo isbedelka iyo sida uu u saameeyay habkii iyo hanaankii waxbarashada iyo barbaarinta carruurta.

Dr Shamsudin Abikar discusses and answers questions regarding the impact of Covid-19 on the teaching and learning of children, and their development.