Saamaynta uu Covid-19 ku yeeshay waxbarashada iyo barbaarinta carruurta

Dr Shamsudiin Abiikar ayaa faahfaahin ka bixinaya, kana jawaabaya su’aalo la xidhiidha Covid-19 iyo isbedelka iyo sida uu u saameeyay habkii iyo hanaankii waxbarashada iyo barbaarinta carruurta.

Dr Shamsudin Abikar discusses and answers questions regarding the impact of Covid-19 on the teaching and learning of children, and their development.

King of the Endz

My mum says I am a dealer
My boys say I am the man
Mum says I am a disgrace
Boys say I am the boss
My mum says study
But my teacher knows I am not going anywhere.
My mum shouts change
But what other choices are there?