Fayruska COVID-19 (COVID-19 in Somali)

COVID-19 waa fayrus ama cudur cusub oo la kala qaadi karo, kaas oo waxyeelayn kara sambabahaaga iyo neef mareenadaada.

Faahfaahin dheeraad ah iyo talo kusaabsan COVID-19 oo af-Soomaali iyo English ku qoran waxaad ka heli kartaa dokumentiyada halkan ku lifaaqan. Dokumentiyadan waxa soo diyaariyay ururka Doctors of the World. Talooyinka dokumntiyada lagu soo bandhigay waxay ku salaysanyihiin talooyinkii ay bixisay xukuumadda UK.

Halkan guji Somali Covid-19 Guidance – 13.03.2020

Click here for English Covid19 Guidance – 13.03.2020

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s